Logic board

Войти
 1. ВКонтакте
 2. Facebook
 1. Apple Arena пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ » Последние ответы
Новые публикации Скрыть панель справаПоказать панель справа

Последние ответы

Rodneyric
 1. Гости
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iMAC » iMAC G5 2004-2006 » Выход из строя блока питания LITE ON на 600Ватт
сообщение № 1 отправлено 14:54, 09.02.2019

Ujrzyj, czym znamionują się kredyty na 60 dni. Pod co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek na taki sezon? Sprawdź!
<a href='https://chwilowki-pozyczka.pl/'>chwilowki</a>
<a href='https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online'>chwilowki online</a>
<a href='https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty'>pozyczki ratalne</a>
<a href='https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe'>kredyty gotowkowe</a>
Zdecydowana wi&#281;kszo&#347;&#263; kredyt&#243;w kr&#243;tkoterminowych udzielona jest za okres odrzuci&#263; d&#322;u&#380;szy ani&#380;eli dwa miesi&#261;ce. Kr&#243;tki termin sp&#322;aty okazuje si&#281; by&#263; charakterystyczny dla tego rodzaju wytwor&#243;w finansowych. Korporacji po&#380;yczkowe przed&#322;o&#380;y&#322;y tak&#380;e zastrze&#380;enia, skutkuj&#261;ce tym, &#380;e poniekt&#243;ry klient b&#281;dzie m&#243;g&#322; momentalnie zaci&#261;gn&#261;&#263; wzi&#281;cie po&#380;yczki na 60 dni. W tym artykule prezentujemy, na to co zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, decyduj&#261;c si&#281; od ten gatunek dofinansowania, na czym polegaj&#261; opisane ograniczenia, jak i r&#243;wnie&#380; pokazujemy, kt&#243;re obecne na rynku firmy u&#380;yczaj&#261; po&#380;yczek dzi&#281;ki 60 dzionki.
chwilowki-pozyczka.pl
Termin kredyty jest jednym z kluczowych podzespo&#322;&#243;w maj&#261;cych prosty wp&#322;yw w ca&#322;kowite koszty zobowi&#261;zania. Mo&#380;liwo&#347;&#263; kr&#243;tszego b&#261;d&#378; d&#322;u&#380;szego czasu ma prze&#322;o&#380;enie na wielko&#347;&#263; RRSO, oznacza to rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania informuj&#261;cej naszej firmy w stosunku procentowym o kosztach zwi&#261;zanych z po&#380;yczk&#261;. Jest to 1 element, jako kt&#243;ry powinni&#347;my zwr&#243;ci&#263; wyj&#261;tkow&#261; uwag&#281; w toku wyboru propozycje.

Drugim czynnikiem jest roztropna ocena w&#322;asnych mo&#380;liwo&#347;ci skarbowych, co musi towarzyszy&#263; zaci&#261;ganiu jakiegokolwiek zobowi&#261;zania. By&#263; mo&#380;e b&#281;d&#281; potrzebowa&#263; towaru finansowego, kt&#243;rego&#380; sp&#322;ata okazuje si&#281; by&#263; znacznie d&#322;u&#380;sza. W&#243;wczas powinni&#347;my zdecydowa&#263; si&#281; na po&#380;yczki za raty.

Warto r&#243;wnie&#380; m&#243;wi&#263; o aplikowanych przez korporacji po&#380;yczkowe ograniczeniach, wynikaj&#261;cych spo&#347;r&#243;d realizacji strategii ryzyka. Chroni&#261;c si&#281; przed niewyp&#322;acalno&#347;ci&#261; po&#380;yczkobiorc&#243;w, instytucje finansowe przed&#322;o&#380;y&#322;y szereg rozmaitych ogranicze&#324;, oddanych w szczeg&#243;lno&#347;ci na rzecz nowych odbiorc&#243;w. Ci po&#380;yczkobiorcy, kt&#243;rzy zaci&#261;gaj&#261; chwil&#243;wk&#281; na raz g&#322;&#243;wny w podanej firmie, niejednokrotnie nie maj&#261; szans&#281; liczy&#263; na termin d&#322;u&#380;szy ni&#380; 30 d&#243;b.

Poza tym wi&#261;&#380;&#261; ograniczenia rzadkie dla kredyt&#243;w kr&#243;tkoterminowych. Przemowa mi&#281;dzy innymi na temat weryfikacji klient&#243;w w ciesz&#261;cych si&#281; du&#380;&#261; popularno&#347;ci&#261; rejestrach d&#322;u&#380;nik&#243;w, uko&#324;czenie 21. roku istnienia czy rozpoznanie maksymalnej wysoko&#347;ci po&#380;yczki. Wskazane jest podkre&#347;li&#263;, hdy znaczna cz&#281;&#347;&#263; organizacji nie udziela po&#380;yczek na temat d&#322;u&#380;szym okresie w og&#243;le, to co nie jest rezultatem wprowadzenia ogranicze&#324;, a powstaje po prostu wraz z oferty.
darlacv3
 1. Гости
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iMAC » iMAC intel 2011_ » My self-controlled engagement
сообщение № 2 отправлено 10:43, 23.10.2018

Unique domestic after for throw:
http://pigtails.pics.gotorrents.top
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные

Why are the accountsd and securityd processes using so much CPU on OS X 10.10.3?
I am on a Early 2011 Macbook Pro.
[attachment=252]


------------------------------------------
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 0 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5 » Динамик и микрофон
сообщение № 4 отправлено 14:11, 04.04.2015

Добрый день. Есть проблема с Iphnone 5, при звонке не слышно собеседника и он тоже меня не слышит, это произошло после замены задней камеры. Еще менялся дисплейный модуль, верхний шлейф с микрофоном, камерой и датчиком приближения - это все работает, менялось перед заменой задней камеры и все функционирует. Я проверил все контакты и шлейфы, вроде все без обрывов и трещин. При записи диктофона как не странно работает и микрофон и динамики, что слуховой что полифонический. Не знаю что еще можно проверить. Могут ли быть еще какие то повреждения?
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 2 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 4S » Не работает кнопка Power на iPhone 4S
сообщение № 5 отправлено 11:46, 31.03.2015

Спасибо! Очень помогла схемка и объяснение!
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 2 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 4S » iPhone 4S схемы и солюшены
сообщение № 6 отправлено 11:45, 31.03.2015

Супер СПАСИБО!
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5 » iPhone 5 датчик приближения
сообщение № 7 отправлено 22:07, 07.03.2015

benz (31.01.2015, 16:11) писал:Здравствуйте.
Проблема такая:
на iPhone 5 не работает датчик приближения.
Сам датчик заведомо исправен и это абсолютно точно.
Если снять дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками и камерой и поставить его на др. аппарат, то датчик приближения работает без проблем!
получается что проблема где-то на материнке?
Знатоки пожскажите, куда копать и можно ли исправить без обращения в СЦ?
Спасибо.


По схеме, рядом с разъемом резюки есть, часто их по не осторожности сносят.
Искать prox* дорогу.


------------------------------------------
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 0 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5 » iPhone 5 датчик приближения
сообщение № 8 отправлено 16:11, 31.01.2015

Здравствуйте.
Проблема такая:
на iPhone 5 не работает датчик приближения.
Сам датчик заведомо исправен и это абсолютно точно.
Если снять дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками и камерой и поставить его на др. аппарат, то датчик приближения работает без проблем!
получается что проблема где-то на материнке?
Знатоки пожскажите, куда копать и можно ли исправить без обращения в СЦ?
Спасибо.
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 1 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » Apple iPhone 5S
сообщение № 9 отправлено 18:26, 30.01.2015

никто ничего не знает что ли?
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 1 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » iphone 5S вечно в поиске, и не показывает сим-ку
сообщение № 10 отправлено 19:40, 29.01.2015

Помогите пожалуйста
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 1 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » Apple iPhone 5S
сообщение № 11 отправлено 17:00, 27.01.2015

Здоров Мужики . Решим проблему? iPhone 5s нет изображения , косяк по плате. У кого какие решения?
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 4 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » iPhone 5S грузится и падает в синий экран
сообщение № 12 отправлено 01:53, 26.12.2014

aquazone (15.12.2014, 21:37) писал:Задолбали кулибины приносить 5S после истязаний большой отверткой и пассатижами.
Падает в синий экран при загрузке после простого разбора-сбора устройства?
Вот что бывает когда болт не той длины не в ту дырку вкручивают!


Поддерживаю
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные

Ex (30.09.2014, 19:56) писал:Поддерживаю.
Информация верна.


Мне принесли аппарат на котором даже аудио-кодек перекатали, думая что это дело в нем ))
Повезло что не положили совсем )


------------------------------------------
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5 » iPhone 5 отсутствие smd С9
сообщение № 14 отправлено 21:42, 15.12.2014

Ex (12.09.2014, 01:44) писал:

aquazone (05.09.2014, 11:33) писал:

Ex (26.08.2014, 14:46) писал:Случайно задел отверткой SMD C9 возле разъема батареи,
если поставить перемычку не критично ли это?


Это емкость 56 пФ, не нада пожалуйста перемычку.Спасибо за ответ, уже сам разобрался) благо что соплю не кинул так бы КЗ было.


Да, с быстрыми ответами на этом форуме пока не очень быстро )


------------------------------------------
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт Apple iPhone 4 » Новый микрофон и динамик не работают
сообщение № 15 отправлено 21:41, 15.12.2014

SanoProduct (01.12.2014, 21:31) писал:Купил новые запчасти, т.к. старое отказало и не работают. Поставил все правильно. В чем дело, подскажите?


На 4ках обычно аудиоконтроллер дохнет, тот что рядом с левым верхним болтом на обратной стороне мамки.
Конструктивное упущение инженеров. Постоянно носят.
Можно прижать чем-нить - поможет не на долго, но лучше перекатать (осторожно! с другой стороны аудиокодек и контроллер тача!


------------------------------------------
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » iPhone 5S грузится и падает в синий экран
сообщение № 16 отправлено 21:37, 15.12.2014

Задолбали кулибины приносить 5S после истязаний большой отверткой и пассатижами.
Падает в синий экран при загрузке после простого разбора-сбора устройства?
Вот что бывает когда болт не той длины не в ту дырку вкручивают!


------------------------------------------
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 2 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт Apple iPhone 4 » Новый микрофон и динамик не работают
сообщение № 17 отправлено 14:51, 12.12.2014

Может запчасти новые такие. Или же что то с телефоном. Сделайте диагностику телефона в сервисном центре. У меня накрылся микрофон у iPhone 5. Я тоже как и вы менял запчасти самостоятельно, в итоге ничего, как было так и осталось. Решил сдать в ремонт iPhone 5. Мне там бесплатно сделали диагностику, правда я подумал и решил не отдавать в ремонт, тем более я уже знаю что за причина была, решил сделать сам, и сэкономить. Вот так вот.
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 2 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » iPhone 5S перестала работать кнопка HOME
сообщение № 18 отправлено 14:08, 12.12.2014

Мне интересно, вы специалист или самоучка? Просто рак разбираетесь в этом телефоне. Я бы не смогла б. У меня такой же телефон. И после того как он упал, перестала работать кнопка "Home". Я дала брату что бы он посмотрел, он сказал что порвался шлейф, но он сделать ничего не смог,говорит что бы здала в ремонт. Так я и занесла специалистам по ремонту iphone 5. Не знаю что получится, надеюсь что поладят. Если вы самоучка то вы большой молодец.
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Общий форум » Доска объявлений » Аккумулятор для Apple iPhone
сообщение № 19 отправлено 21:00, 09.12.2014

seller013 (01.04.2014, 15:38) писал:MPJ батареи идеально подходят для некоторое время, но у меня был одинвзорваться в это утро. Это выстрел из сотового телефона и случае, через всю комнату и сожгли дыру весь путь через ковер. НЕ ПОКУПАЙТЕ.Страшно представить. Уму не постижимые вещи вы говорите.


------------------------------------------
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » На iPhone 5S та же проблема с тристарами
сообщение № 20 отправлено 20:58, 09.12.2014

nec (06.12.2014, 14:09) писал:

aquazone (13.09.2014, 07:55) писал:Микруха по зарядке вылетает так же как и на iPhone 5. Симптомы: не берет заряд, не включается, потребление в дежурном режиме 150-200 мА.Может это и не новость, но я всё же скажу, как я снимаю экраны.
Берем сплав Розэ, аккуратно пролуживаем торцы экрана. А затем достаточно 180 градусов на фене, чтобы экран снялся без перегрева платы и за 1 минуту.На 5S экраны и так спокойно снимаются феном, и обратно ставятся.
Вот на 6ке засада, там только спиливать большой.


------------------------------------------
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 1 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт iPhone 5S » На iPhone 5S та же проблема с тристарами
сообщение № 21 отправлено 14:09, 06.12.2014

aquazone (13.09.2014, 07:55) писал:Микруха по зарядке вылетает так же как и на iPhone 5. Симптомы: не берет заряд, не включается, потребление в дежурном режиме 150-200 мА.Может это и не новость, но я всё же скажу, как я снимаю экраны.
Берем сплав Розэ, аккуратно пролуживаем торцы экрана. А затем достаточно 180 градусов на фене, чтобы экран снялся без перегрева платы и за 1 минуту.
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 0 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт Apple iPhone 4 » Новый микрофон и динамик не работают
сообщение № 22 отправлено 21:31, 01.12.2014

Купил новые запчасти, т.к. старое отказало и не работают. Поставил все правильно. В чем дело, подскажите?
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 4 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные

Поддерживаю.
Информация верна.
Пользователь
 1. Оффлайн
 2. Посетители
 3. 4 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт Apple iPhone 4 » Откат прошивки 7.0 на iPhone 4
сообщение № 24 отправлено 20:53, 30.09.2014

Возможно есть есть SHSH,
iTunes 11.0.5 +iFaith.
Продвинутый пользователь
 1. Оффлайн
 2. Администраторы
 3. 36 сообщений
 4. Сообщение
 5. Личные данные
Полезность: 0 | Ремонт Apple » Apple iPhone » Ремонт Apple iPhone 3GS » Unlock iPhone 3GS
сообщение № 25 отправлено 08:35, 29.09.2014

Мануал для старых бутромов:
3gs 6.1.6 untethered jailbreak & unlock

1) Восстановите аппарат на последнюю прошивку 6.1.6 через режим DFU
2) Джейл:
2.1) Скачайте и закустите redsn0w_win_0.9.15b3
2.2) Переходим в extra
2.3) Жмем select ipsw
2.4) Выбираем прошивку iPhone2,1_6.0_10A403_Restore (если нет, то сначала качаем)
2.5) Жмем Back
2.6) Выбираем Jailbreak
2.7) Жмем Next, заводим аппарат в DFU режим
2.8) Жмякаем install cydia & install ipad baseband (do not update baseband on new security phones)
2.9) Ждем минут 5-10

3) Cydia пока не появится
3.1) Опять открываем redsn0w_win_0.9.15b3
3.2) Идем в extra
3.3) Опять выбираем select ipsw
3.4) И выбираем ту же прошивку iPhone2,1_6.0_10A403_Restore
3.5) Жмем кнопку Just boot
3.6) Следуя инструкциям опять заводим аппарат в режим DFU
4) После очередного ожидания должна появиться Cydia
5) Прицепляемся айфоном к вайфаю. Запускаем Cydia.
6) Выбираем "Changes" вкладку.
7) Жмем там кнопку "Refresh" ... ждем.
8) После того как пройдет "Reloading Data", Игнорируем и идем в поиск, вбиваем "p0sixspwn" (вторая буква это ноль!).
9) Жмем Install.
10) После установки p0sixspwn ваш айфон активирован.
11) Только после этого ставим ultrasnow 1.2.8( его можно найти в репо: repo666.ultrasn0w.com если не нашли в сидии)
12) Перезагружаем пару раз, должен поймать сеть!


------------------------------------------
 

Статистика форума:

Сообщений
191
Пользователей
2116
Новый участник
izysivu
Рекорд посещаемости
376805:01, 24.11.2014
Яндекс.Метрика